Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Yayınlandı.

Malatya Tarım Ve Orman İl Müdürü Tahir Macit Yaptığı açıklamada' Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Yayınlandı' dedi.

PAYLAŞ
Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Yayınlandı.
Malatya Tarım Ve Orman İl Müdürü Tahir Macit Yaptığı açıklamada" Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Yayınlandı" dedi.
Malatya Derin Haber - Editör

      Malatya İl Müdürü Macit" Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2021/4 Nolu Tebliğ)" 20 Mart 2021 tarih ve 31429sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2021 Yılı Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Rehberi deBakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü web sayfası “Talimatlar” kısmında yayınlanmış olup; Malatya ili de hibe desteği uygulanacak iller arasında yer almıştır. 


     Damızlık koç ve tekeler 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlikleri tarafından kurulmuş olan işletmeden alınabilecektir. İlimiz için Akkaraman ve Morkaraman ırkı damızlık koçların alım merkezi Elazığ'dır.


      Belirlenen işletmelerden damızlık koç almak isteyen yetiştiriciler her 30 (otuz) baş anaç koyuniçin 1 (bir) baş koç olmak üzere en fazla 5 (beş) baş koç alabilir ve destekleme hibesinden bir kezyararlandırılır. Desteklemelerden Birlikler yararlanamaz. Damızlık hayvan alımı yapacak yetiştiricinin birden fazlaişletmesi olması halinde sadece bir işletme için destekleme ödemesi yapılacaktır. Başvuru yapıldığı yıl içingeçerli olup; her yetiştirici belirlenen ırk ve türlerden sadece birine başvurabilecektir. 


     Bakanlığımızcakoçbaşına belirlenen birim fiyatı 3.000 TL olup; damızlık koç-teke satışlarında ödemeye esas fatura düzenlenmesi zorunludur. Bakanlıkça belirlenen birim fiyatın % 50'si üzerinden hibedesteği uygulanacaktır. KDV ve her türlü vergi hariç bedel üzerinden hibe ödemesi yapılacaktır.


       Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ait damızlık işletmesinden koç alımı yapacak yetiştiricilerin 28.05.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İl


Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.  

 

   Müracaatta istenecek belgeler:


    -Başvuru Dilekçesi (Örneği il/ilçe müdürlüğünden temin edilecek)


    -T.C.Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi


    -Türkvet veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını gösterir belge (il/ilçe müdürlüğünden temin edilecek)


    -Hayvan Alımına ait Taahhütname (Ek-6) (İl/ilçe Müdürlüğünden temin edilecek)


    -Tüzel kişilikler için yetki belgesi ve imza sirküleri.

 

    Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin detaylı bilgi almak için İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesine veya İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri önemle duyurulur."

Bülten

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN